ประวัติของเรา

ประวัติของเรา

ร้านมารุกาเมะเซเมง สาขาแรกเริ่มต้นที่เมืองคากาวะ ประเทศญี่ปุ่น

ขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์ศูนย์อาหาร สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นโตเกียว

ขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Street Side ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

มารุกาเมะเซเมง ขึ้นอันดับหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญีปุ่น

ขยายธุรกิจในต่างประเทศ สาขาแรกที่ฮาวาย

มารุกาเมะเซเมง เปิดครบ 500 สาขาในประเทศญี่ปุ่น ขยายธุรกิจในประเทศไทย จีน และเกาหลี

ขยายธุรกิจในฮ่องกง รัสเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ออสเตรเรีย

ขยายธุรกิจในประเทศเวียดนาม

ขยายธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และกัมพูชา