เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

มารุกาเมะเซเมง เป็นกลุ่มร้านอาหารอุด้งทีมีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในญีปุ่น ทั้งในด้านยอดขาย และจำนวนสาขาที่มีมากกว่า 1,100 สาขาทั่วโลก ณ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการสาขาในประเทศไทย

โดย บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วมทุนกับ บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น (ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้บริการเช่าพื้นที่ส่วนบุคคล และบริการด้านการจัดการสินทรัพย์) และร่วมกับบริษัททอริดอล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น (ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดการกลุ่มธุรกิจรายย่อย เน้นธุรกิจประเภทร้านอาหารเป็นหลัก) เราได้นำร้านแฟรนไชส์อย่าง มารุกาเมะเซเมง ซึ่งเป็นร้านอาหารอุด้งอันดับหนึ่ง มีสาขาอยู่มากมายในประเทศญี่ปุ่น มาเปิดสาขาแรกที่ประเทศไทย ในกรุงเทพ เดือนมกราคม 2555 ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 19 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหารประเภทเร็กกูล่า (Regular) 9 สาขา และร้านประเภทเอ็กซ์เพรส (Express) 10 สาขา